Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Modeli Eğitimi


EĞİTİMCİ : UZM. PSK. İNCİ ALTINTAŞ

Katılımcılar: Psikologlar ve psikolojik danışmanlar, psikoloji ve psikolojik danışmanlık 4. Sınıf öğrencileri
1.Modül: Kuramsal Eğitim
Eğitim Tarihleri : 6-7 Mayıs 2017
2.Modül: Süpervizyon
Eğitim Tarihleri :

1.Modül: Kuramsal Eğitim
EĞİTİM İÇERİĞİ:

 • Çocukluk çağında psikoterapi
 • Bilişsel Davranışçı kuramsal açıklamalar, tedavi rasyoneli ve temel ilkeler
 • Çocuk ve ergenlerle BDT uygulama ilkeleri
 • Çocuklarla Bilişsel Davranışçı Terapilerin yürütülmesi
 • Kaygı bozukluklarının psikoterapileri
 • Çocuklarda OKB ve bilişsel davranışçı psikoterapi
 • Depresif çocuklar için BDT
 • DEHB çocuklarda BDT
 • Ergenlerle BDT
 • BDT’de değerlendirme yaklaşımları
 • Terapi girişimlerinde ailenin rolü

2.Modül: Süpervizyon
EĞİTİM İÇERİĞİ:
Katılımcıların kendi uygulamalarını sözlü ve yazılı olarak sunmaları üzerinden grup içi süpervizyon şeklinde gerçekleştirilecektir.

Eğitimci Hakkında:
İnci Altıntaş, uzman klinik psikolog ve aile danışmanıdır. 2000 yılında Ege Ü. Psikoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra alanda çalışmaya bir özel eğitim merkezinde başlamıştır. Ardından Rehberlik Araştırma Merkezi’nde görev yapmıştır. 12 yıl Ege Ü. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda çalışmıştır. Özel bir anaokulu ve ilkokula danışmanlık uygulamalarında bulunmuştur. Halen Ege Ü. Sosyal bilimler Enstitüsü’nde Klinik Psikoloji Doktora eğitimine devam etmektedir. Şu anda özel olarak danışmanlık, psikoterapi, eğitim ve supervizyon çalışmalarını sürdürmektedir.

Psikoterapi eğitimlerini Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Vakfı’ndan (oyun terapisi, ergen ve erişkin ruh sağlığı bozuklukları ve psikoterapileri) ve Abdülkadir Özbek Enstitüsü’nden (Psikodrama) almıştır. Klinik Psikoloji masterı ve doktorası sırasında Prof. Dr. Oya Sorias, Prof. Dr. Benal İnceer ve Prof. Dr.Haluk Arkar’dan kuramsal ve uygulamalı olarak Çocuk, Aile ve Erişkinde Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) eğitimlerini tamamlamıştır. Bu sürece paralel olarak çalıştığı klinikte de Doç. Dr. Tezan Bildik’ten BDT supervizyonlarını tamamlayarak klinik asistanlarına süpervizyon veren ekipte yer almıştır.

Bu alanda ülkemizde ilk örnek olan “Korku Avcısı: Anksiyete Bozukluğu olan çocuklar için terapi kılavuzu”nun yazarları arasındadır. Doktora tezinde ise Korku Avcısı Grup Versiyonunun geliştirilmesi ve etkililiği üzerine çalışmaktadır. Psikoterapi becerilerinin yanı sıra psikometrik değerlendirme bağlamında projektif ve objektif birçok testin eğitimini çalışma hayatı kapsamında veya paralelinde alarak uygulama alanını genişletmiştir. Bunlardan başka Transaksiyonel Analiz, Aile Terapisi ve Dans Terapisi konularında da eğitimlere katılmıştır.

EGITIM_rev
img