Çocuk Değerlendirme Testleri


Çocuklarla yapılan görüşmenin ışığında gerekli bulunduğu takdirde çocuğunda yaşına uygun olan testler uygulanmaktadır. Gelişim aşamasındaki çocuklara uygulanan bu testler çocuğun gelişimini değerlendirmek adına bizlere ışık tutmaktadır. Ve bu amaç doğrultusunda uygun değerlendirmeler yapılarak risk taşıyan çocukları erken dönemde değerlendirip müdahale edilerek rapor hazırlanmaktadır.
Bataryada yer alan testler/ölçekler:  
Ankara Gelişim Tarama Envanteri
Peabody Resim Kelime Tanıma Testi
Resim Çizme Testleri
Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
Benton Kognitif Fonksiyonlar ve Görsel Hafıza Testleri
Cümle Tamamlama Testi (Beier)
Stroop Sayı Dizileri Testi (GİSD¬A)

img